Kodi Nastavenie pre Sybu Vzdialené ovládanie [sk]


sd_kodi_96

flag_slovakia Na Kodi  nastavte nasledovné:

Kodi (v17, v18, v19) – Nastavenia Profily=Štandardná

Systém> Nastavenia služby > Ovládanie> Web server > Povoliť diaľkové ovládanie prostredníctvom HTTPsd_screenshot32
Systém> Nastavenia služby> Ovládanie> Web server > Port > 8080
Systém> Nastavenia služby > Ovládanie> Web server > Meno používateľa> kodi
Systém> Nastavenia služby> Ovládanie> Web server > Heslo>
Systém> Nastavenia služby > Ovládanie> Application Control> Povoliť diaľkové ovládanie pomocou programov v tomto systéme
Systém> Nastavenia služby > Ovládanie> Application Control> Povoliť diaľkové ovládanie pomocou programov v iných systémoch
Systém> Nastavenia služby> Hlavné> Zeroconf > Oznamovať služby ostatným systémomsd_screenshot32
 • Kodi: (vyžaduje reštart)
 • Kodi Windows: Windows (vyžaduje reštart) + Kodi (vyžaduje reštart)
 • Kodi Android: Android  (vyžaduje reštart) + Kodi (vyžaduje reštart)


Kodi (v12 – v16)  – Nastavenia Profily=Štandardná

Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Povoliť ovládanie Kodi cez HTTP
Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Port  > 8080
Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Meno používateľa> kodi
Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Heslo>
Systém > Nastavenia > Servery> Diaľkové ovládanie> Umožniť diaľkové ovládanie programami v tomto systéme
Systém > Nastavenia > Servery> Diaľkové ovládanie > Umožniť diaľkové ovládanie programami v iných systémoch
Systém > Nastavenia > Servery>  Zeroconf > Oznamovať tieto služby ďalším počítačom cez Zeroconf
 • Kodi: (vyžaduje reštart)
 • Kodi Windows: Windows (vyžaduje reštart) + Kodi (vyžaduje reštart)
 • Kodi Android: Android  (vyžaduje reštart) + Kodi (vyžaduje reštart)

Firewall

Ak budete vyzvaný, povoľte Kodi  na firewalle.

Nastevenie Sybu Aplikácie

 • Kliknite na i v pravom hornom rohu pre spustenie konfiguračnej obrazovky.
 • Pre automatickú konfiguráciu zariadení. Kliknite “Discover Hosts” Nájsť Zariadenia pre automatické nájdenie akéhokoľvek Kodi / XBMC zariadenia na sieti. Vyberte požadované zariadenie zo zoznamu. Týmto je nastavenie ukončenéAk chcete použiť špecifické používateľské meno
  alebo heslo v Kodi / XBMC, nastavte tieto podľa manuálu nižšie

Ak Sybu Aplikácia nedokáže nájsť automaticky zariadenie s Kodi

 • Kliknite na i v pravom hornom rohu obrazovky.
 • Hostname:  IP adresa alebo DNS názov Kodi multimediálneho prehrávača
  v17: Kodi IP adresa: Systém > Systémové Informácie > Súhrn > IP adresa
  v12-v16: Kodi IP adresa: Systém > Systémové Informácie > IP adresa

  Port: väčšinou  8080. Tak ako je nastavené v Kodi Nastaveniach
  Username /Meno : Voliteľné. Pôvodné je kodi pre Kodi zariadenia
  Password / Heslo: Voliteľné. Tak ako je nastavené v Kodi Nastaveniach

Zeroconf – auto discovery

Ak obdržíte varovanie 'Failed to start zeroconf' odporúčame nainštalovať Zeroconf službu pre váš operačný systém. Týmto dosiahnete to, že iPhone dokáže vyhľadať zariadenie Kodi podľa jeho mena.

Zeroconf : čítať viac tu…

Usage

sd_xbmc_usage_v190_800_sk

Time Adjust  – time scrubbing

sd_kodi_timeslider_scrubbing

 On Screen Navigation

sd_kodi_nav_repeat

sd_kodi_nav_gesture

Host Management – Delete Host

Feedback

bugPlease let us know about a problem or if you want to report a bug.

Like us on Facebook

<<Sybu Vzdialené Ovládanie Kodi

Translator: Pytlíček